Les unitats

Pàgina

Les unitats són els diferents grups d’edat en què es divideixen els infants i joves dins del cau. Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets que responen a les necessitats del grup.

Per seguir un fil conductor durant tot el curs, les activitats giren al voltant d’una ambientació que ajuda a treballar els objectius i valors que es volen transmetre als infants i joves.